Certifikáty

Spoločnosť je držiteľom nižšie uvedených certifikátov pre nasledovné činnosti:

  • Výstavba inžinierskych, priemyselných, vodných, dopravných, pozemných stavieb, jadrových elektrární, údržba pohybových plôch letísk, obnova pamiatok, renovácie a rekonštrukcie.
  • Výroba prefabrikátov, oceľových konštrukcií, betónových a asfaltových zmesí.
  • Prepravné a mechanizačné služby.
  • Skúšky stavebných materiálov, zmesí a konštrukcií.
  • Nedeštruktívne skúšky materiálov.
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty