Pozemné a priemyselné stavby

Pozemné stavby

Pozemné stavby

Oblasť pozemných stavieb v rámci ponuky Inžinierskych stavieb zahŕňa najmä výstavbu a rekonštrukcie budov súvisiacich s občianskou vybavenosťou a budov administratívneho charakteru. V posledných rokoch bolo ukončé množstvo takýchto stavieb pre rôznych klientov zo sféry obchodných reťazcov ako aj pre potreby napríklad Ústavného súdu SR, Národnej banky Slovenska, mesta Košice a mnohých súkromných spoločností. Ponuka Inžinierskych stavieb je komplexná – okrem zemných, betonárskych, zváračských a rôznych tradičných remeselných činností, ktoré s výstavbou tohto druhu súvisia, ponúkajú súčasne realizáciu a prekládky inžinierskych sietí, úpravy vonkajších plôch rôznych druhov a mnoho ďalších činností.

Priemyselné stavby

Priemyselné stavby

Ponuka spoločnosti pre priemyselnú výstavbu predstavuje najmä pripravenosť na realizáciu novostavieb a rekonštrukcie priemyselných závodov, priemyselných parkov, halových objektov rôzneho charakteru, stavebných častí technologických zariadení, nádrží a pod. Významným klientom spoločnosti v tejto oblasti je najmä spoločnosť U. S. Steel Košice.

Realizované projekty

Rekonštrukcia kúpaliska ČH v Košiciach
Rekonštrukcia kúpaliska ČH v Košiciach
Doba výstavby 08/2015 - 07/2016
Rekonštrukcia showroom Škoda Moris, Košice
Rekonštrukcia showroom Škoda Moris, Košice
Doba výstavby 07/2015 - 12/2015
Moldava nad Bodvou ČOV
Moldava nad Bodvou ČOV
Construction period 11/2014 - 11/2015
Administratívna budova VAKERT a predajné centrum HILTI, Košice
Administratívna budova VAKERT a predajné centrum HILTI, Košice
Doba výstavby 05/2013 - 11/2013
EcoPoint Office Center, Košice
EcoPoint Office Center, Košice
Doba výstavby 07/2012 - 04/2014
Rekonštrukcia budovy č. 4 a prístavby Ústavného súdu SR, Košice
Rekonštrukcia budovy č. 4 a prístavby Ústavného súdu SR, Košice
Doba výstavby 04/2012 - 12/2012