O spoločnosti

Hlavné priority

  • Zdravie a bezpečnosť zamestnancov.
  • Zdravie a bezpečnosť verejnosti.
  • Dodržiavanie zásad kvality a etiky. Neustála starostlivosť o zachovávanie bezpečnosti a zdravia pri práci na všetkých pracoviskách ako základný predpoklad na splnenie stanovených cieľov.
  • Výskumná a vývojová činnosť materskej spoločnosti umožňuje aj zákazníkom na Slovensku ponúknuť nové produkty a technológie vyvinuté pre ich špecifické potreby, napríklad vysoko odolné protišmykové asfaltové zmesi, technológiu recyklácie na mieste za studena s použitím asfaltovej emulzie, asfaltové zmesi so zníženou hlučnosťou, priehľadné spojivá, farebné povrchové úpravy a mnohé ďalšie.
  • Pozornosť venovaná ochrane životného prostredia je v spoločnostiach skupiny COLAS na Slovensku vnímaná ako rozhodujúci predpoklad ich zodpovedného rozvoja.

História

Medzinárodná stavebná skupina COLAS so sídlom vo Francúzsku pôsobí na Slovensku od roku 2000 prostredníctvom spoločnosti – CESTY NITRA, a.s. a od roku 2004 aj cez Inžinierske stavby, a.s. a jej dcérsku spoločnosť IS-LOM s.r.o., Maglovec.

S účinnosťou od 5.6. 2019 zmenila spoločnosť Inžinierske stavby, a.s. obchodné meno na COLAS Slovakia, a.s.

COLAS Slovakia, a.s. (predtým Inžinierske stavby) a CESTY NITRA pôsobia na stavebnom trhu už vyše 60 rokov. Ponúkajú realizáciu stavieb v odboroch inžinierskeho, pozemného, priemyselného a vodohospodárskeho staviteľstva.