člen skupiny

Colas

Spoločnosť ISKE

Komplexná stavebná činnosť

Medzinárodná stavebná skupina COLAS so sídlom vo Francúzsku pôsobí na Slovensku od roku 2000 prostredníctvom spoločnosti CESTY NITRA, a.s. a od roku 2004 aj cez Inžinierske stavby, a.s. a jej dcérsku spoločnosť IS-Lom, s.r.o. Maglovec.

Naše hlavné priority

  • Zdravie a bezpečnosť zamestnancov.
  • Zdravie a bezpečnosť verejnosti.
  • Dodržiavanie zásad kvality a etiky.
  • Neustála starostlivosť o zachovávanie bezpečnosti a zdravia pri práci.
  • Výskumná a vývojová činnosť materskej spoločnost.
  • Pozornosť venovaná ochrane životného prostredia.
ISKE

Naše Služby

viac ako
Viac ako 60 rokov úspešnej práce
rokov
úspešnej práce
 

Aktuality

Tulip Martin

Safety week 2017

Nové logo pre Colas group

SEZÓNA 2017 SA ZAČALA

Spoločnosť CESTY NITRA začala sezónu 2017 ešte pred koncom februára. Počas 4 dní položili na dvoch projektoch 2794,12 ton asfaltu. Bratislava, Juzne Mesto – 5800m2 ‐ z obaľovačky Smolenice (401,78t). Stavbyvedúci na tomto projekte je Tomáš Komárek zo strediska Trnava.