člen skupiny

Colas

Spoločnosť ISKE

Komplexná stavebná činnosť

Medzinárodná stavebná skupina COLAS so sídlom vo Francúzsku pôsobí na Slovensku od roku 2000 prostredníctvom spoločnosti – CESTY NITRA, a.s. a od roku 2004 aj cez Inžinierske stavby, a.s. a jej dcérsku spoločnosť IS-Lom, s.r.o. Maglovec.

Naše hlavné priority

  • Zdravie a bezpečnosť zamestnancov.
  • Zdravie a bezpečnosť verejnosti.
  • Dodoržiavanie zásad kvality a etiky.
  • Neustála starostlivosť o zachovávanie bezpečnosti a zdravia pri práci.
  • Výskumná a vývojová činnosť materskej spoločnost.
  • Pozornosť venovaná ochrane životného prostredia.
ISKE

Naše služby

viac ako
Viac ako 60 rokov úspešnej práce
rokov
úspešnej práce
 

Aktuality

SEZÓNA 2017 SA ZAČALA

Spoločnosť CESTY NITRA začala sezónu 2017 ešte pred koncom februára. Počas 4 dní položili na dvoch projektoch 2794,12 ton asfaltu. Bratislava, Juzne Mesto – 5800m2 ‐ z obaľovačky Smolenice (401,78t). Stavbyvedúci na tomto projekte je Tomáš Komárek zo strediska Trnava.

Pán CHRISTOPHE LEONZI – FRANCÚZSKY VEĽVYSLANEC V SR NAVŠTÍVIL ISK

Dňa 28. marca 2017 navštívil spoločnosť ISK v Košiciach francúzsky veľvyslanec v SR pán Christophe LEONZI. Počas stretnutia mu manažéri Colasu predstavili organizáciu spoločnosti na Slovensku a rozprávali sa o mnohých veciach, napríklad o stavebnom trhu v krajine, štátnych projektoch týkajúcich sa infraštruktúry, dostupnosti pracovnej sily na trhu a o tom, čo sa stane po skončení obdobia na čerpanie eurofondov v roku 2020.

MODERNISATION AND RECONSTRUCTION OF BRIDGES ON 1ST CLASS ROADS, STAGE II, BANSKÁ BYSTRICA REGION

Dňa 31.1.2017 ISK podpísali Zmluvu o dielo na realizáciu stavby Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy ‐ II. fáza ‐ Banskobystrický kraj. Hodnota zákazky je 1 598 135,42 EUR bez DPH. Objednávateľom zákazky je Slovenská správa ciest, Investičná výstavba správy ciest Banská Bystrica. Termín realizácie je 365 dní.

ODBORNÁ PRAX PRE ŠTUDENTOV SOŠ TECHNICKEJ

Dňa 22.9.2016 začalo 12 študentov SOŠ technickej v Košiciach vykonávať praktické vyučovanie na závode Doprava a mechanizácia a na Závode špeciálne projekty. Zmluva o praktickom vyučovaní, ktorú podpísalo ISK so SOŠ technickou na Kukučínovej ul. v Košiciach má v šk.roku 2016/2017 umožniť 12 študentom v odbore mechanik, nastavovač , tesár a pomocná …