člen skupiny

Colas

Spoločnosť COLAS Slovakia a.s.

Komplexná stavebná činnosť

Medzinárodná stavebná skupina COLAS so sídlom vo Francúzsku pôsobí na Slovensku od roku 2000 prostredníctvom spoločnosti CESTY NITRA, a.s. a od roku 2004 aj cez Inžinierske stavby, a.s. a jej dcérsku spoločnosť IS-LOM s.r.o., Maglovec.

S účinnosťou od 5.júna 2019 zmenila spoločnosť Inžinierske stavby, a.s. obchodné meno na COLAS Slovakia, a.s.

CESTY NITRA, a.s. sa stanú súčasťou COLAS Slovakia, a.s. k 1.1.2020.

COLAS Slovakia, a.s. si ponecháva dcérsku spoločnosť IS-LOM s.r.o., Maglovec.

Naše hlavné priority

  • Zdravie a bezpečnosť zamestnancov.
  • Zdravie a bezpečnosť verejnosti.
  • Dodržiavanie zásad kvality a etiky.
  • Neustála starostlivosť o zachovávanie bezpečnosti a zdravia pri práci.
  • Výskumná a vývojová činnosť materskej spoločnost.
  • Pozornosť venovaná ochrane životného prostredia.


Naše produkty a služby

ISKE

Naše Služby

viac ako
Viac ako 60 rokov úspešnej práce
rokov
úspešnej práce
 

Aktuality

nový článok

OCENENIE STAVBA ROKA 2018

Týždeň bezpečnosti 2018

Deň stavbárov