Výroba betónových zmesí

Súčasťou priemyselnej výroby Inžinierskych stavieb je aj dodávka betónových zmesí, ktorých výroba má v spoločnosti dlhoročnú tradíciu. V ponuke je široký sortiment betónových zmesí rôznych tried a receptúr, od základných druhov pre uplatnenie v menej náročných podmienkach, až po vysokopevnostné zmesi pre špeciálne použitie. Výroba sa realizuje v betonárňach vybavených počítačom riadeným dávkovacím zariadením, čím sa dosahuje presné dávkovanie jednotlivých komponentov. Zateplené betonárne umožňujú celoročnú prevádzku a súčasťou dodávok je doprava. Výrobne sú umiestnené v Košiciach, Prešove a v Kysaku a organizačne spadajú pod závod Mosty a betónové konštrukcie v Košiciach.