Razenie štetovníc

Inžinierske stavby, a.s. sa dlhodobo zaoberajú razením štetovníc a v súčasnosti používame vysokofrekvenčné raziace zariadenia. Baranenie realizujeme aj v náročných podmienkach, stiesnených pomeroch a vodných tokoch. Ak je navrhnuté v projektovej dokumentácii, realizujeme štetovnice aj so stužujúcimi rámami, zemnými kotvami prípadne inými atypickými riešeniami.

Okrem realizácie zabezpečujeme konzultačnú činnosť a dokážeme dodať klientovi statický výpočet navrhovaného riešenia, ak nie je súčasťou projektovej dokumentácie.

Realizujeme baranie štetovnicových stien štetovnicami typu Larsen IIIn, ktoré majú oproti iným typom tieto výhody:

  • Štetovnice IIIn sa ľahko dajú prispôsobiť požiadavkám klienta aj v netypických situáciách
  • Jedine so štetovnicami IIIn je možné realizovať bezpečné pažiace steny v širokom rozpätí geológie od tečúcich pieskov až po horninu triedy 5
  • Štetovnice IIIn je možné používať niekoľkonásobne za stáleho splnenia ich mechanických a charakterových vlastností
  • Môžu sa používať nielen ako dočasné zariadenie ale aj ako trvalé zabezpečenie rôznych zosuvov, alebo iných porúch
  • Vhodné využitie ako stabilizujúci prvok s veľmi dlhodobou životnosťou.
  • Baranenie štetovníc je vhodné ako protipovodňové opatrenie na stabilizáciu brehov
Štetovnice
Štetovnice
Štetovnice
Štetovnice