Ekonomické informácie

Skupina COLAS

133 mil. € výnosov
720 zamestnancov

5 stavebných závodov
13 hospodárskych stredísk

17 materiálových výrobných prevádzok
11 obaľovacích súprav
3 betonárne
1 výrobňa prefabrikátov
2 lomy

Prehľad výnosov

Prehľad výnosov 2018