Ekonomické informácie

Skupina COLAS

89 mil. € výnosov
769 zamestnancov

6 stavebných závodov
14 hospodárskych stredísk

18 materiálových výrobných prevádzok
11 obaľovacích súprav
3 betonárky
1 výrobňa prefabrikátov
3 lomy

Prehľad výnosov

Prehľad výnosov 2016