Cestné a diaľničné mosty

V oblasti mostného staviteľstva sa spoločnosť špecializuje na výstavbu cestných a diaľničných mostov na báze železobetónu a predpätého betónu.

Realizované projekty

Rekonštrukcia mosta č. 544001- 003 Orlov
Rekonštrukcia mosta č. 544001- 003 Orlov
Realizácia: 06/2011 – 07/2012
D3 Tábor – Soběslav v úseku v km 82,700- 84,100
D3 Tábor – Soběslav v úseku v km 82,700- 84,100
Realizácia: 06/2010 – 12/2013
I/68 Mníšek nad Popradom – štátna hranica SR/PR, preložka cesty
I/68 Mníšek nad Popradom – štátna hranica SR/PR, preložka cesty
Realizácia: 04/2012 – 05/2015
I/65D Martin obchvat (TENT-T)
I/65D Martin obchvat (TENT-T)
Realizácia: 06/2015 – 12/2015
Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice
Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice
Realizácia: 01/2014 – 10/2016 ( do užívania)
Most Hlinkova Košice
Most Hlinkova Košice
Doba výstavby 10/2013 - 04/2014