Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

VYHLASUJEME FOTO SÚŤAŽ!!!!

od 1.7.2019 do 31.8.2019

vo všetkých krajinách skupiny COLAS Europe v rámci bezpečnostnej kampane "Tu pracuje môj ocko"

Foto súťaž je otvorená verejnosti, jedinou podmienkou je, aby bolo na súťažnej fotografii viditeľné logo kampane

Bližšie informácie sa dozviete v súbore Pravidlá foto súťaže nižšie na stránke.

TU PRACUJE MÔJ OCKO!

Bezpečnostná kampaň na zlepšenie povedomia účastníkov cestnej prevádzky a zvýšenie bezpečnosti pracovníkov COLAS-u

Realizácia výstavby alebo údržby cestných komunikácií je jednou z našich hlavných stavebných aktivít. Naši zamestnanci pravidelne pracujú na stavbách na ceste alebo v jej tesnej blízkosti. Koľko krát ste takú stavbu videli? Vaša jazdná rýchlosť postupne klesá, prechádzate okolo strojov, nákladných áut, cítite vo vzduchu čerstvý asphalt a vidíte ľudí, pre ktorých je toto miesto každodenným pracoviskom.

Výstavba komunikácií je jadrom našich prác a preto bezpečnosť na ceste patrí medzi dlhodobé priority skupiny COLAS. Kampaň “TU PRACUJE MÔJ OCKO!” bola spustená, aby sme upozornili všetkých našich zamestnancov, ich rodiny ako aj širokú verejnosť práve na tento typ stavenísk. Colas Europe spustil túto kampaň logami v trinástich jazykových mutáciách.

Súčasťou našej každodennej práce je dodržiavať bezpečnostné pokyny a postupy, zabezpečiť pracoviská, aby sme vytvorili pre našich zamestnancov bezpečné pracovné prostredie.

Napriek všetkým našim snahám, nedokážeme kontrolovať správanie účastníkov cestnej premávky. Avšak môžeme verejnosť informovať, presviedčať a motivovať, aby si boli vedomí nebezpečenstva a rizík spojených s prácami na ceste počas premávky a aby následne zmenili svoj prístup. 

Viac Vám o tom povie film, ktorý vytvorila National Asphalt Pavement Association pre podobne ladenú kampaň so sloganom “”Dávajte na nás pozor” v spolupráci s  Washington State Department of Transportation.  (Colas je členom NAPA).

https://www.youtube.com/watch?v=9NvbmJOwSk8