Betónové prefabrikáty

Výrobný program

Stredné a veľké prefabrikáty:

 • Vopred predpäté nosníky IST-EN/08
 • Dodatočné predpäté nosníky I-96
 • ŽB skelety: kalichy, stĺpy, prievlaky, väzníky, väznice, steny, schodiská a základové panely
 • Filigránové dosky
 • Prefabrikované pilóty
 • Rámové priepusty IZM
 • Nádrže BBK – žumpy
 • ŽB šachty
 • Cestné panely
 • Železničné prejazdové panely
 • T- prefabrikáty
 • L- prefabrikáty
 • Rímsové prefabrikáty RP-99
 • Protihlukové steny z cemento- trieskových tvárnic

V spolupráci s inými firmami vyrábame:

 • Kruhové šachty TECHNOTIP
 • Oblúkové mosty ABM
 • Mostové váhy TENZONA
TECHNOTIP ABM TENZONA

Okrem výroby prefabrikátov ponúkame:

 • Predaj polosuchého betónu
 • Predaj ohýbanej výstuže
Prefab
Prefab
Prefab
Prefab
Prefab
Prefab
Prefab
Prefab