Fotogaléria

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I.tried, III. Etapa - I/76 Štúrovo, Nánanská

Mesto Štúrovo na juhovýchodnom cípe Nitrianskeho kraja vošlo do dejín slovenského stavebníctva naposledy v roku 2001, keď tu bol otvorený Most Márie Valérie spájajúci slovenskú stranu Dunaja a maďarské mesto Esztergom (Ostrihom). V dôsledku toho sa v Štúrove zásadne zmenila organizácia dopravy, tranzit sa presunul z centra na cesty I. triedy vrátane Nánanskej cesty I/76.
Po niekoľkoročných rokovaniach zástupcov mesta Štúrovo so Slovenskou správou ciest a po úspešnom zaradení projektu obnovy Nánanskej cesty do OP programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v minulom roku začali práce na líniovej stavbe Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried, III. etapa – I/76 Štúrovo, Nánanská.

Napriek tomu, že základný kameň stavby sa slávnostne poklepal v apríli 2018, zhotoviteľský tím pod vedením skúseného stavbyvedúceho Jána Bédiho a majstra Jána Ladu
zo spoločnosti CESTY NITRA, a. s., začal s prípravnými prácami už o rok skôr. Ako prvá prišla na rad výstavba okružnej križovatky, resp. prestavba existujúcej priesečnej križovatky ulíc Hlavná, Zrínskeho, Komenského, Nánanskej cesty a cesty smerujúcej k známemu kúpalisku Vadaš. Výstavbe rozdelenej do štyroch fáz predchádzala ešte jedna prípravná fáza. Počas realizácie prác bola potrebná zmena vodorovného značenia pri krátkodobých úpravách organizácie cestnej premávky, ktorá sa zabezpečovala pomocou samolepiacich značkových fólií tak, aby bola zaistená plynulosť a bezpečnosť dopravy, ako aj bezpečnosť verejnosti. Nová jednopruhová okružná križovatka s bypassom (smer Nána – Komárno) má priemer D = 40 m. Stredový ostrovček križovatky sa vybudoval v stupňoch do výšky približne 0,5 m a je zatrávnený. Šírka jazdného pruhu je momentálne 6,0 m, šírka prstenca 1,5 m. Medzi okružnou križovatkou a bypassom aj na ramenách križovatky vznikli deliace ostrovčeky, ktoré sa spevnili. Všetky práce stihla spoločnosť CESTY NITRA, a. s., zrealizovať do konca septembra 2018, takže premávka bola od nasledujúceho mesiaca spustená v plnom rozsahu a nová okružná križovatka začala slúžiť mestu. Následne sa realizovala rekonštrukcia cesty I/76 v úseku Nánanská cesta na celkovej dĺžke 912,88 m.

Pri realizácii diela sa položilo viac ako 4 000 t asfaltom obaľovaných zmesí, približne 4 500 m2 dlažby a obrubníky v celkovej dĺžke 4 570 m. Ukončená stavba bola 3. júna slávnostne otvorená za účasti ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka, primátora mesta Štúrovo, zástupcov Slovenskej správy ciest, ako aj zhotoviteľa a môže naplno slúžiť všetkým účast
níkom cestnej dopravy na tomto ťahu a splniť tak očakávania a požiadavky, ktoré sa na ňu kladú (zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie životného prostredia v okolí komunikácie).

Fotogaléria / Rekonštrukcia križovatiek na cestách I.tried, III.
Fotogaléria / Rekonštrukcia križovatiek na cestách I.tried, III.
Fotogaléria / Rekonštrukcia križovatiek na cestách I.tried, III.
Fotogaléria / Rekonštrukcia križovatiek na cestách I.tried, III.
Fotogaléria / Rekonštrukcia križovatiek na cestách I.tried, III.
Fotogaléria / Rekonštrukcia križovatiek na cestách I.tried, III.
Fotogaléria / Rekonštrukcia križovatiek na cestách I.tried, III.
Fotogaléria / Rekonštrukcia križovatiek na cestách I.tried, III.
Fotogaléria / Rekonštrukcia križovatiek na cestách I.tried, III.
Fotogaléria / Rekonštrukcia križovatiek na cestách I.tried, III.

Zoznam galérií