Aktuality

ODBORNÁ PRAX PRE ŠTUDENTOV SOŠ TECHNICKEJ

Dňa 22.9.2016 začalo 12 študentov SOŠ technickej v Košiciach vykonávať praktické vyučovanie na závode Doprava a mechanizácia a na Závode špeciálne projekty. Zmluva o praktickom vyučovaní, ktorú podpísalo ISK so SOŠ technickou na Kukučínovej ul. v Košiciach má v šk.roku 2016/2017 umožniť 12 študentom v odbore mechanik, nastavovač , tesár a pomocná stavebná výroba vyskúšať si teoretické vedomosti v praxi pod vedením našich mentorov p . Ondreja Čorbu a p Martina Nemja . Najlepším študentom bude v poslednom ročníku štúdia poskytnuté motivačné štipendium a možnosť zamestnať sa po vyučení v ISK


Aktuality 2017

Aktuality 2016

Aktuality 2015