Aktuality

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA COLASu NA R2 RUSKOVCE - PRAVOTICE

Na zrealizovanie finálnej obrusnej vrstvy poľných ciest asfaltovým náterom N1 (posyp frakcie 8/11 následný nástrek asfaltovej emulzie s opätovným posypom 8/11) na projekte R2 Ruskovce‐Pravotice sa ISK rozhodli pre medzinárodnú spoluprácu s Colasom Rakúsko. Po návšteve kolegov z Rakúska na stavbe sa začala vzájomná spolupráca.

Po výmene vzoriek kameniva a certifikátov sa v dňoch 16.8. a 17.8.2016 Colas Rakúsko a Cesty Nitra + ISK (dcérske spoločnosti Colasu na Slovensku) spoločne zrealizovali cca 7500m2 jednovrstvového asfaltového náteru N1 na objektoch preložiek poľných ciest stavby R2 Ruskovce‐Pravotice.


Aktuality 2017

Aktuality 2016

Aktuality 2015