Aktuality

TÝŽDEŇ BEZPEČNOSTI 2016

Týždeň 20.‐24.06.2016 je v celej skupine COLAS venovaný bezpečnosti. Na Slovensku sa týždeň bezpečnosti začal úvodným stretnutím v priestoroch kúpaliska ČH v Košiciach dňa 20.06.2016 a to za účasti zamestnancov ISK a IS‐Lom. Zamestnanci CESTY NITRA a projektu R2 mali svoje úvodné stretnutie v Trnave dňa 21.6.2016.

Generálny riaditeľ Philippe Corbel, riaditeľ BOZP Peter Hatina a riaditelia závodov mali na začiatku krátke príhovory. Po nich boli odprezentované OOPP a téma pohybovania sa na stavbách.

Program v Košiciach bol obohatený vystúpením, ktoré bolo pripravené študentmi Strednej odbornej školy technickej v Košiciach. Študenti našim zamestnancom ukázali OOPP hasičov a taktiež bola veľmi zaujímavá ukážka prvej pomoci poskytnutá zranenému robotníkovi.

Počas celého týždňa bezpečnosti manažéri a bezpečnostní technici navštívia pracoviská/staveniská a budú sa rozprávať so zamestnancami o bezpečnosti pri práci, diskutovať o problémoch a prezentovať pripravené témy s cieľom zvýšiť ich povedomie o bezpečnosti pri práci.


Aktuality 2017

Aktuality 2016

Aktuality 2015