Aktuality

POSLEDNÉ m3 VÝKOPOV A m3 KONŠTRUKČNÉHO BETÓNU

Dňa 16/03/2016 bola na projekte R2 betónovaná mostovka na moste 204. To znamená, že bol naliaty posledný konštrukčný betón. V tom istom čase boli vykonané posledné m3 výkopových prác (oblasť zosuvu). Toto je rozhodujúci bod na projekte R2. Zodpovednou osobou za tento projekt je od septembra 2015 pán Cyril PINAULT. V nasledujúcich týždňoch sa projektový tím sústredí na dokončovacie prace, betonáž kanálov, asfaltové práce, ale aj na novú križovatku Bánovce Západ. Našou prioritou budú aj finančné rokovania s klientom týkajúce sa zosuvu a naviac prác.


Aktuality 2017

Aktuality 2016

Aktuality 2015