Aktuality

ŠTUDENTSKÉ FÓRUM BRATISLAVA 17.3.2016

Dňa 17.3.2016 sa spoločnosti ISK a Cesty Nitra zúčastnili na fóre študentov, ktoré bolo organizované Francúzskou ambasádou na Slovensku (IUFS) a FSOKS. Toto podujatie sa konalo na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Ivana BILLÁ, Katarína ŠMIDOVIČOVÁ a Thomas PRIEUR vysvetľovali študentom čo je Colas a aké sú jeho aktivity na Slovensku. Na organizáciu podujatia dozerala Kveta SARVAŠOVÁ.

Účasť na tomto fóre je jeden z krokov, ktoré začali podnikať ISK a Cesty Nitra za účelom oslovenia mladých ľudí. V takýchto akciách budeme pokračovať aj v budúcnosti a to nie iba na univerzitách, ale aj na stredných školách a učilištiach. Mladí ľudia zo Slovenska takto budú môcť spoznať chuť stavebníctva a chuť Colasu.


Aktuality 2017

Aktuality 2016

Aktuality 2015