Aktuality

PROGRAM ROZVOJA STAVBYVEDÚCICH (SMD)

Program rozvoja stavbyvedúcich (SMD) bol zahájený vo štvrtok 21. januára v Košiciach. SMD je úplne nový školiaci program, ktorý bol pripravený pod vedením Kvety Sarvašovej a Fabrica Faya.

Tento program je „ušitý na mieru“ v spolupráci s internými expertmi zo všetkých oddelení na rozvoj zručností stavbyvedúcich a na podelenie sa o skúsenosti. Počas týchto kurzov sa bude prehodnocovať a posudzovať väčšina z povinností stavbyvedúceho. Vedúci niektorých oddelení a profesionálni lektori poukážu na kľúčové aspekty práce stavbyvedúceho.

Prvá skupina účastníkov pozostáva z rôznych zamestnancov, ktorí pracujú na závodoch po celom Slovensku. Cieľom tohto programu nie je iba zvýšiť vzájomnú súčinnosť medzi účastníkmi, ale získať spätnú väzbu a pokúsiť sa tento program vylepšiť. Program bol zahájený modulom ĽZ. 17. februára bude pokračovať komerčná, právna, nákupná a IT problematika.

Ďalšie školenia budú nasledovať .Cieľom je, aby sa na tomto kurze zúčastnili všetci stavbyvedúci, aby sa vedeli lepšie prispôsobiť súčasnej situácii a aby dokázali vylepšiť celkovú výkonnosť spoločnosti na jej ceste vpred.


Aktuality 2017

Aktuality 2016

Aktuality 2015