Aktuality

KONTROLNÝ DEŇ NA STAVBE ZA ÚČASTI PRIMÁTORA RAŠIHO

Dňa 16.11.2015 sa konal kontrolný deň na stavbe: „Obnova mestského kúpaliska, Staničné námestie 5, Košice“ za účasti predstaviteľov Mesta Košice ako objednávateľa stavby a to konkrétne pána Richarda Rašiho, primátora mesta Košice. Za zhotoviteľa, konzorcium Inžinierske stavby, a.s. Košice a spoločnosť Berndorf Bäderbau SK s.r.o. Košice sa zúčastnil Philippe Corbel, generálny riaditeľ ISK, a.s. Počas tohto kontrolného dňa sa všetci zúčastnili obhliadky stavby, po ktorej nasledoval krátky briefing za prítomnosti slovenských médií.

Philippe Corbel, generálny riaditeľ ISK, a.s. potvrdil, že stavebné práce prebiehajú v súlade s odsúhlaseným Harmonogramom rekonštrukcie. Momentálne sa pracuje na všetkých stavebných objektoch stavy, s počtom robotníkov 50 až 60. V maximálnej stavebnej špičke plánujeme zvýšiť počet robotníkov na 130 až 150. Práce budú prebiehať kontinuálne aj počas zimných mesiacov. Cieľom je odovzdať Košičanom túto už zrekonštruovanú národnú kultúrnu pamiatku v stanovenom termíne k letnej sezóne 2016.


Aktuality 2017

Aktuality 2016

Aktuality 2015