Aktuality

OBNOVA KÚPALISKA ČERVENÁ HVIEZDA V KOŠICIACH

Víťazom verejnej súťaže: „Obnova mestského kúpaliska, Staničné námestie 5, Košice“ sa stalo konzorcium Inžinierske stavby a.s. Košice – Berndorf Bäderbau SK s.r.o. Košice. Zmluva o dielo bola podpísaná 18.8.2015 v hodnote 3,273 mil. € bez DPH. Mestské kúpalisko by malo byť zrekonštruované najneskôr do 31. 05. 2016. Za túto zákazku vďačíme obchodným aktivitám Erika ONTKA, riaditeľa závodu Špeciálne projekty.Hlavným stavbyvedúcim tohto projektu je Ing. Tomáš KUCHÁR. Hlavným cieľom rekonštrukcie je predovšetkým zachovanie autentickosti existujúcich objektov významnej kultúrnej pamiatky. Obnovené budú pôvodné šatne, prevádzková budova, bazény pre plavcov aj neplavcov, detský bazén, navyše pribudne vodnopólový bazén a nové prvky v rámci oddychovo-relaxačnej časti kúpaliska.


Aktuality 2017

Aktuality 2016

Aktuality 2015