Aktuality

TÝŽDEŇ BEZPEČNOSTI 2015

Týždeň 15.‐19.06.2015 bol v celej skupine COLAS venovaný bezpečnosti. Na Slovensku sa týždeň bezpečnosti začal 12.06.2015 úvodným stretnutím na stavenisku R2 Ruskovce – Pravotice. Zúčastnili sa zamestnanci spoločnosti CESTY NITRA, a.s. a ISK zamestnanci pracujúci na stavenisku R2 a stavenisku Martin – obchvat. Počas stretnutia boli prezentované témy týždňa bezpečnosti – výkopové práce, DOKA – debnenie a závesné systémy, práce počas premávky a bezpečnosť na cestách spolu s názornými ukážkami. Generálny riaditeľ pán Philippe Corbel a manažéri Karol Martinko, Peter Hatina a Denis Perez (CED) otvorili svojimi príhovormi túto udalosť.

Pre spoločnosti ISK a IS‐LOM sa úvodné stretnutie uskutočnilo 15.06.2015 v hale dopravy a mechanizácie v Košiciach. Stretnutie podporili svojimi príhovormi aj manažéri spoločnosti Peter Hatina, Marek Kozlay, Albert Lefret, Ján Bednár, Fabrice Faye a Erik Ontko.

Počas celého týždňa bezpečnosti manažéri a bezpečnostní technici navštevovali pracoviská/staveniská a rozprávali so zamestnancami o bezpečnosti pri práci, diskutovali o problémoch a prezentovali pripravené témy s cieľom zvýšiť ich povedomie o bezpečnosti pri práci.


Aktuality 2017

Aktuality 2016

Aktuality 2015